Latvijas Dzimšanas dienai “Gustiņa vēlēšanās”

LATVIJAS DZIMŠANAS DIENAI!
Es esmu Gustiņš 🙂
Stāvu es sava tēta bērnības mājas pagalmā…tur šobrīd ir ļoti klusu, man nedaudz bail…tas ir pamests un vientuļš…
Mana mīļā Latvija, mana pati labākā!
Vai varu Tev ko lūgt?
Vari būt spēcīga un stipra?
Tik stipra kā es ….
Redzi, es turu Tavu karogu tēta bērnības pagalmā, abām rokām, spēcīgi un stipri, es nebaidos no klusuma!
Mīļo Tēvzemīt, izauklē mani par stipru un laimīgu cilvēku!
Es cienīšu un mīlēšu Tevi mūžīgi par to!
Un, kas zin`, varbūt tieši Tevis dēļ, es atgriezīšos šajā pagalmā pēc divdesmit gadiem un uzburšu šeit tēta bērnības atmiņas, kur valdīs smiekli un dzīvība!
Daudz laimes Tev Dzimšanas dienā, Latvija ❤